2015-10-20 AKUSTISKA FENOMEN

Liveimpro

Tuesday 2015-10-20 AT 19:00
Program
  1. KNYST: fixed media, 2014 (Serge modular synthesizer)
  2. Mats Dimming (double bass) and Torbjörn Bellind (morin-khuur, electronics)
  3. Fredric Thurfjell (contrabass saxophone)
  4. Dimming, Bellind, Thurfjell
Medverkande
  • Fredric Thurfjell är kontrabas-saxofonist och spelar jazz, klassisk musik, folk- och världsmusik, friform, alternativt noterad musik och elektronmusik.  Kontrabas-saxofonen är den enda fullstora i Sverige.  Fredric spelar alla saxofoner stämda i Eb (sopranino, alt, baryton, kontrabas) och jobbar även som skådespelare och varietéartist.

fredricthurfjell.weebly.com

  • Mats Dimming är kontrabasist, främst inom experimentell och improviserad musik.  Dimming har med oavbruten febrilitet sökt och funnit en enorm klangrikedom i sitt instrument.  Han skapar också ständigt nya möten, konstellationer och samarbeten med andra musiker och konstnärer i jakten på nya musikaliska upplevelser.

Han kan också ofta ses som sideman i jazz- och folkmusikkretsar och när en liten dröm om att doktorera i växelbas.

  • Torbjörn Bellind has been on a sonic pilgrimage since the late nineties. Improvisation on various portable setups form the foundation of the output. The modular synthesizer has been the main instrument; an ever changing platform of sonic possibilities.  Known to perform as KNYST, his electronic alter ego, focusing on the raw power of analogue circuitry.

In recent years, percussion and stringed instruments have become an important part of his set up, mainly tam-tam (chau gong) and morin-khuur (horse head fiddle).

Since 2014, Torbjörn is leading the electro acoustic improv group SPRAK Orchestra.

bellind.se/torbjorn