2015-11-08 An evening with Serge Buchla

sergebuchla2b

Four electroacoustic performances dedicated to electronic instrument pioneers Serge Tcherepnin and Donald Buchla

Sunday 2015-11-08 at 18:00

Performances on Buchla Music Easels and Serge modular systems by Lars Bröndrum, KNYST (Torbjörn Bellind) and piak.

Program
piak – ”Easel up” ~20′, improviserad bordun på Buchla Music Easel

”Easel up” är ett verk uppbyggt kring den första patch jag gjorde på Easeln, med slump-genererade attacker som styr utsignalerna från båda oscillatorerna, medan klangbild och tonalt urval manipuleras live. I denna version använder jag även loop-pedaler och delayer för att gradvis bygga upp en alltmer komplex ljudbild, där slumpelementens till en början rytmiska bidrag efterhand flyter samman till rika texturer som kontrasterar bordunens långsamt skiftande tonalitet.

piak’s arbete inom ljudkonst omfattar på senare tid huvudsakligen klang-baserade borduner producerade med analoga och modulära synthesisers. Den arbetsmetod han utarbetat bygger på på att låta självgenererande synthesizer patcher byggda på frisvängade klockor i långa cykler och synkroniserade klangkällor löpa under långa tider, ofta månader (”slow music”), med gradvisa justeringar av några få parametrar. Under denna process bygger piak upp en fördjupad relationen till patchens möjligheter, begränsningar och egenheter som han sedan använder i mer eller mindre aktiva improvisationer.

soundcloud.com/piak


KNYST – Bort över molnen (till Åke Hodell) ~20′, liveimprovisation med Serge modularsystem

Inspirerad av Hodells diktsamling Ikaros Död: flygmaskiners skuggor berättar om position, inneboende kraft och luftburen förgänglighet; en resa mot det obarmhärtiga ljuset. Stycket baseras på korta och långa fasförskjutningar samt rundgång.

Torbjörn Bellind has been on a sonic pilgrimage since the late nineties. Improvisation on various portable setups form the foundation of the output. The modular synthesizer has been the main instrument; an ever changing platform of sonic possibilities. Known to perform as KNYST, his electronic alter ego, focusing on the raw power of analogue circuitry. In recent years, percussion and stringed instruments have also become an important part of his set up, mainly tam-tam (chau gong) and morin-khuur (horse head fiddle). Since 2014, Torbjörn is leading the electro acoustic improv group SPRAK Orchestra.

KNYST.bandcamp.com


Lars Bröndum – “Tau Sagittarii” ~20′, komposition för Buchla Music Easel, effekt- och loop-pedaler

“6EQUJ5” är intensiteten i radiosignaler som mottogs 1977 från ett område nära stjärnan Tau Sagittarii. Signalen, som kallas “Wow! signal”, tros vara signaler från ”deep Space” och varade 72 sekunder. Stycket tar inspiration från idén om tidsförskjutning av små, korta melodiska fragment som byggs på i lager. Ljudsjok byggs långsamt upp och försvinner i form av olika geometriska figurer. De geometriska figurerna gestaltar också densitet och ytskikt. Stycket framförs på en Buchla Music Easel, effektpedaler och loop-pedal.

Lars Bröndum (fil.dr) är tonsättare och live-elektronikmusiker vars musik har uppförts i Sverige, Japan, Skottland, Litauen, Lettland, Ryssland, England, USA, Spanien och Mexico. Lars arbetar ofta med interaktionen mellan akustiska och elektroniska instrument och utforskar gränslandet mellan noterad musik och improvisation. Kompositoriskt använder Lars sig ofta av föremål, idéer eller ord och allegorier som grund för musikens struktur på mikro- och makronivå.

larsbrondum.bandcamp.com


Bröndum, KNYST & piak ”Joint modular improvisation” ~20′, surprise trio…