2016-11-19 1000 types of snow vs. Clarinettes á Têtes

Concert

Saturday 2016-11-19
Programme
  • 1000 types of snow
  • Clarinettes á Tétes
  • Ensemble

Artists on stage from ~20:00

Entrance 60:-, cash only

Bios
1000 types of snow

Daniel Borgegård Älgå och Johan Söderling, har spelat tillsammans i denna konstellation sedan början av 2000-talet och hela tiden utforskat och utmanat improvisationen som möjligt grundelement i förhållandevis traditionell elektronika. Det modulära tänkandet har alltid varit fundamentet i musiken med två Clavia Nord Modular i huvudfocus. Men även i kombination med akustiska instrument och konkreta ljud tagna från spelplatsen; samplade, skulpterade och filtrerade.

Kvällens konsert kommer framföras på Buchla, basklarinett och
OP-1. Med Buchlan och basklarinetten undersöks mötet mellan den elektroniska och akustiska oscillationen. Med OP-1:an samplas, skulpteras och filtreras samtiden.
Clarinette à tête
Träig och garanterad kvittrande frijazz, som en skog om våren med fåglar och kanske någon älg.
  • Daniel Borgegård Älgå, klarinetter
  • Yann Le Nestour, klarinetter
  • Mats Dimming, kontrabas